معرفی جشنواره

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوّه قضائیه،با هدف بهره مندی از توان جمعی آحاد جامعه خصوصاً جوانان خلاّق به منظور ارتقاء سطح آگاهی­ های عمومی در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آسیب­های اجتماعی اقدام به برگزاری پنجمین جشنواره ملی ایده ها و فرصت ها نموده است.