نام (*)

نام خانوادگی (*)

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی (*)

دانشگاه محل تحصیل

سال تولد (*)

شماره ملی(*)

پست الکترونیکی (*)

تلفن همراه(*)

تلفن ثابت

استان محل اقامت(*)

شهر محل اقامت(*)

ایده خود را شرح دهید(*)

چرا این ایده را انتخاب کردید؟(*)

ایده شما در زمینه کدامیک از محورهای جشنواره است؟(*)

بستر ایده خود را مشخص کنید(*)

آیا ایده شما دارای محصول است؟(*)
بلهخیر

آیا تجربه ای در این زمینه دارید؟(*)
بلهخیر

آیا برای شرکت در رویداد نیاز به اسکان در شهر تهران دارید؟(*)
بلهخیر

مشخصات اعضای تیم خود را ثبت نمایید

۱-نام و نام خانوادگی تلفن همراه

۲-نام و نام خانوادگی تلفن همراه

۳-نام و نام خانوادگی تلفن همراه

۴-نام و نام خانوادگی تلفن همراه

۵-نام و نام خانوادگی تلفن همراه

اگر برای شرح ایده خود نیاز به بارگذاری فایل دارید در اینجا بارگذاری کنید

(حداکثر حجم مجاز برای ارسال فایل ۵ مگابایت و فرمتهای مجاز برای بارگذاری فایل pdf. و doc. و docx.)
(جهت ارسال فایل های ویدئو، از طریق آدرس ایمیل info@festivalidea.ir اقدام فرمایید.)